Analitzar la realitat per a connectar amb necessitats reals

publicado en: La Federacio | 1

Des de FADES portem anys analitzant la realitat per a fonamentar els nostres projectes en necessitats reals de la població adolescent. Hem fet enquestats, hem analitzat múltiples estudis de fons oficials i hem realitzat una observació directa en cada centre on hem tingut projecte.

A continuació detallem les necessitats que hem detectat:

1.- Existeixen indicadors objectius de la necessitat d’articular programes d’educació en valors dirigits al foment de la cultura de la no violència,  la convivència pacífica, la millora de la cohesió grupal als centres educatius i la resolució de conflictes. 

2.- Davant l’actual situació sanitària les oportunitats laborals dels joves es veuen afectades, encara està per analitzar les conseqüències psicològiques, el canvi en els hàbits socials i interessos de la població adolescent que ens deixa aquesta pandèmia.

3. Com en el cas d’estudi de les fake news i el tractament de les xarxes, es fa evident i necessari transcendir les mostres de les investigacions i treballs habituals a analitzar la franja d’edat adolescent, d’entre 12 i 17 anys, per tal de tindre un retrat més real sobre què pensen i quin posicionament tenen sobre l’ús de les noves tecnologies, fake news o sobre qualsevol problemàtica social actual que els afecta.

4.- Hi ha una baixa participació juvenil, especialment en els àmbits de la cultura dels valors i la millora de la societat. No existeix una proposta metodològicament definida que eduque en la participació a la població adolescent valenciana.

5.- Un dels vehicles més efectius per a la construcció d’una societat més crítica i compromesa, són les associacions. En aquestes s’aprenen els valors instrumentals imprescindibles per a la creació d’una cultura veritablement democràtica: treball en grup, cooperació, diàleg, crítica, escolta activa, construcció de consens. La baixa realitat associativa d’alumnat, i la poca qualitat dels programes que sostenen i «ensenyen» als joves associats a organitzar-se, fa necessari un pla a mig termini de recolzament i acompanyament a les associacions juvenils i/o grups estables de joves voluntaris als Instituts.

6.- Els IES no estan connectats entre ells en quant a com articular la participació, no existeix un projecte replicable que passe les fronteres d’un centre, i que connecte a tots els grups d’alumnat actiu en una sola xarxa associativa amb metodologia comuna. No totes les persones joves actives als centres estan en xarxa amb altres de forma permanent, ni segueixen un projecte comú. 

7. En els últims estudis d’opinió del CIS un dels majors problemes és la desafecció política, cal reconstruir l’espai públic de construcció política conjunta. 

La nostra proposta s’articula en base a aquest anàlisi:

  • Davant la necessitat d’articular programes d’educació en valors amb projecte replicable amb metodologia comuna: Proposem articular un projecte territorial que organitze a les persones adolescents implicades i els forme en una metodologia concreta d’adquisició de cultura democràtica.
  • Davant els possibles canvis en els hàbits socials i interessos de la població adolescent tras la crisi sanitària viscuda i davant la falta de mostres en les investigacions i treballs habituals en la franja d’edat adolescent, d’entre 12 i 17 anys: Volem obtindre dades sobre què pensen i quin posicionament tenen sobre temàtiques socials que els afecten com tractament de la diversitat, situació del món, assetjament i igualtat.
  • Davant la baixa participació juvenil, la falta de proposta metodològicament definida que eduque en la participació a la població adolescent valenciana i la necessitat de reconstruir l’espai públic de construcció política conjunta: Volem augmentar aquesta taxa, amb una proposta metodològicament definida que eduque en la participació a la població adolescent valenciana i ajude en la reconstrucció de l’espai públic.

  1. Enquestat UVES – FADES

    […] treballa amb la idea fonamental de la necessitat de Analitzar la realitat per a connectar amb necessitats reals. Cada UVE analitzarà en aquesta primera fase del projecte la realitat al voltant de tres blocs […]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.