La Federació d’Associacions d’Estudiants – FADES és una entitat de nova creació que sorgeix des de la inquietud de diversos joves membres d’associacions d’alumnat per fomentar l’associacionisme estudiantil i la participació de l’alumnat en la seua educació. Com que som una entitat de nova creació, fundada l’1 de juliol de 2016, ens trobem el moment de posar en marxa un ambiciós projecte amb un gran nombre d’activitats per tal de poder aconseguir els fins pels quals es va constituir la Federació. Alguns d’aquestos són el foment de la participació dels i les joves a l’ensenyament, facilitar la representació de l’alumnat en els consells escolars, promoure la pràctica de l’animació sociocultural i del voluntariat juvenil als centres, afavorir la normalització de la llengua i la prestació de serveis en matèria d’educació, mediació i joventut, entre altres.

Activitat subvencionada per: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport – Generalitat Valenciana // Diputació de Castelló