FADES, en compliment de la llei de Transparència, volem fer pública la informació relativa a la nostra Federació. Per exigir transparència, cal ser transparents.

Si algun enllaç falla, escriu-nos a info@alumnes.org

Estatuts

Entitat fundada el 30/06/2016. Últims estatuts aprovats el 11/03/2021

Comptes

Any 2020: Balanç de situació i Compte de resultats

Any 2019: Balanç de situació i Compte de resultats

Any 2018: Balanç de situació i Compte de resultats

Any 2017: Balanç de situació i Compte de resultats

Any 2016: Balanç de situació  i Compte de resultats

Memòries

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016